Припарафіяльні ради

Пасторальна рада

ЧЛЕНИ ПАРАФІЯЛЬНОЇ ПАСТОРАЛЬНОЇ РАДИ
 1. Роман Омелян (дяк)
 2. Зеновій Дрималовський (дяк)
 3. Степан Махніцький (дяк)
 4. Юлія Жагаляк (регент)
 5. Тетяна Давид (регент)
 6. Марія Швайгер (голова благодійного фонду «Брат за брата»)
 7. Мар`яна Гаврищишин (відповідальна за церковну крамницю «Емаус»)
 8. Марта Шот (голова «СНСІ» єпархіального рівня)
 9. Оксана Головчак (директор катехитичної школи ім. Андрея Шептицького та викладач катехизму)
 10. Сестра Маркіяна Юсів ЧСВВ (викладач катехизму)
 11. Оксана Клапінська (голова сестринства)
 12. Андрій Омелян (голова «МХЛ»)
 13. Мар`яна Цегельська (голова молодіжної групи спільноти «Матері в молитві»)
 14. Люба Дурняк (голова старшої групи спільноти «Матері в молитві»)
 15. Леся Горінецька (голова середньої групи спільноти «Матері в молитві»)
 16. Ярина Шкурпіта (голова спільноти «Апостольство Молитви»)
 17. Галина Тороній (юрист)
 18. Оксана Гуменецька
 19. Марія Іванська
 20. Мирослава Єзерська

СТАТУТ ПАРАФІЯЛЬНОЇ ПАСТОРАЛЬНОЇ РАДИ
Вступ

Церква Христова є спільнотою осіб, які в Таїнстві Хрещення звільнені від гріха та відроджені до нового життя в Бозі, стали її повноправними членами. Через Таїнство Хрещення всі вірні творять один Божий народ, якому повірено здійснювати місію, яку Христос Господь доручає і довіряє своїй Церкві виконувати у світі.

Як члени Церкви – Христового таїнственного тіла, всі вірні зобов’язані дбати про розвиток цілого церковного організму. Така свідомість співвідповідальності за добро святої матері Церкви закладається в серце людини змалечку, щоб зростаючи, кожна особа почувалася членом Церкви не через формальну приналежність, але через активну участь у житті певної парафіяльної спільноти та через турботу за неї.

Церква Христова є тим «ковчегом», в якому всі люди покликані знайти спасіння. Дбаючи про спасіння душ всіх членів Церкви, ініціативних і менш активних, найвища церковна влада закликає духовенство, богопосвячених осіб і мирян взаємно розділяти спільний обов’язок відповідальності за церковну спільноту, свідомо беручи на себе зобов’язання сприяти її діяльності та розвитку.

Церква, через ієрархічну структуру влади, виконує послання проповідувати спасіння й звіщати, що Царство Боже близько. Для того, щоб це «звіщання» не залишило нікого поза увагою, Церква здійснює своє пастирське служіння серед свого народу на конкретних місцях – в парафіях, через священнослужителів, які їх очолюють.

Парафія є основною складовою структури єпархії, та Церкви в цілому. Тому всі члени парафії, на чолі з її законно призначеним парохом, як духовним отцем, та під його керівництвом, покликані до відповідальної та творчої співпраці з Божою благодаттю в пасторальних стараннях, які б служили наверненню людей на дорогу спасіння до повноти духовного життя в Святій матері Церкві, заснованій Христом на апостолі Петрі.

Прикладом солідарності та взаємної відповідальності в Церкві і для Церкви, має бути в парафії співпраця пароха та пасторальної ради, члени якої, обрані згідно із Статутом, покликані бути його дієвими помічниками в реалізації усіх пасторальних ініціатив у парафії.

» Більше...

Вступні положення

Арт. 1. Відповідно до приписів канону 295 ККСЦ, та канону 41 КПП, у парафії «__________________________________________» створюється парафіяльна пасторальна рада (далі – пасторальна рада), яка служить парафіяльній спільноті для її освячення, утвердження у вірі та виконання її місії у Церкві і світі.

Арт. 2.

 1. Виконання душпастирського уряду в парафії належить виключно до компетенції пароха. Він особисто відповідає за парафію перед єпархіальним єпископом.
 2. Для належного сповнення парохом свого священного обов’язку навчати, освячувати та управляти парафією, право приписує йому дбати про співпрацю з мирянами.

Арт. 3.

 1. Пасторальна рада є колективним дорадчим органом у парафії і не є юридичною особою;
 2. В компетенції пасторальної ради є кваліфіковано допомагати пароху в аналізі душпастирської ситуації в парафії та в плануванні і реалізації заходів, спрямованих на проповідування Божого Слова, освячення Божого люду та служіння ближньому.
 3. В процесі прийняття душпастирських рішень, пароху належить розважливо брати до уваги поради і пропозиції членів пасторальної ради, та приймати допомогу, яку вони надають при виконанні запланованих заходів.

Арт. 4. Пасторальна рада діє в межах норм, визначених Кодексом канонів Східних Церков, Канонами партикулярного права УГКЦ, Парафіяльним правильником Стрийської єпархії УГКЦ, декретами й вказівками єпархіального єпископа Стрийської єпархії УГКЦ та цим Статутом.

Структура та склад пасторальної ради

Арт. 6.

 1. До пасторальної ради обираються лише повнолітні особи, які є вірними УГКЦ, відзначаються доброю вірою, провадять моральний спосіб життя, беруть активну участь у житті своєї парафії, вирізняються дарами мудрості, розважливості, умінням спілкуватися та працювати з іншими людьми, а також є фахівцями в ділянках, корисних для такого служіння, та виявляють готовність присвятити свій час і вміння для добра парафіяльної спільноти;
 2. Члени пасторальної ради повинні мати тимчасове або постійне місце проживання на території парафії, відповідно до приписів канону 912 ККСЦ.

Арт. 7. Членами пасторальної ради є:

 1. особи, яким це належить силою права та уряду: парох, парафіяльні сотрудники, диякони (якщо вони є);
 2. особи, призначені парохом, зважаючи на їх досвід та компетентність;
 3. особи, вибрані парафіяльною спільнотою: чоловіки й жінки, які приналежать до цієї парафії та відповідають вимогам, передбаченими Арт. 6 цього Статуту.

Арт. 8. Головою пасторальної ради є парох.

Арт. 9. Кількість членів пасторальної ради, як правило, не повинна налічувати менше ніж 5 та не перевищувати 20 членів, і мала б пропорційно відповідати величині парафії та її активності.

Арт. 10.

 1. Створення та формування складу пасторальної ради відбувається на виборчих зборах парафії.
 2. Про скликання виборчих зборів парох зобов’язаний повідомити всіх парафіян принаймні за три тижні.

Арт. 11. На виборчі збори парох повинен запросити протопресвітера (декана) даного округу (деканату), як представника єпархіального єпископа.

Арт. 12. Вибори відбуваються відповідно до приписів канонів 947-960 ККСЦ.

Арт. 13. Половину членів пасторальної ради призначає парох, ураховуючи тих, про яких мова в п. 2, Арт. 7, цього Статуту. Решту членів пасторальної ради обирають парафіяни шляхом голосування з переліку кандидатів, рекомендованих пароху до обрання парафіяльною спільнотою, відповідно до п. 3, Арт. 7, цього Статуту.

Арт. 14. Пасторальна рада простою більшістю (50%+1) голосів повинна зі складу її членів обрати секретаря, обов’язком якого є вести протокол засідань ради.

Арт. 15. Члени пасторальної ради повинні прилюдно скласти обіцянку сумлінно виконувати свої обов’язки (текст обіцянки наприкінці цього Статуту).

Арт. 16.

 1. Пасторальна рада законно починає свою діяльність тільки після письмового затвердження її складу парохом, про що ним видається окремий документ.
 2. Впродовж 15 днів парох повинен письмово повідомити єпархіального єпископа про обрання членів пасторальної ради.

Арт. 17. Члени пасторальної ради виконують свої обов’язки на добровільних засадах, а тому винагорода за їх служіння не передбачається.

Арт. 18. Повноваження пасторальної ради тривають 3 роки, після чого повинні відбутися перевибори.

Завдання

Арт. 19. Основним завданням пасторальної ради є підтримувати пароха порадою і допомогою в розвитку катехитичної та соціально-харитативної діяльності парафії, а також пропонувати власні пропозиції, спрямовані на розвиток різних мирянських ініціатив, рухів і спільнот, та дієво підтримувати пароха в їхній реалізації.

Арт. 20. Інші завдання пасторальної ради:

 1. у співпраці з парохом проводити аналіз стану життя і діяльності парафії, вносити пропозиції щодо його реорганізації, вдосконалення та виправлення виявлених недоліків;
 2. допомагати парохові в здійснені пасторального планування в парафії, відповідно до «Посібника з пасторального планування»;
 3. консультувати пароха щодо персонального складу економічної ради парафії;
 4. давати добрий приклад відповідальної та чинної турботи за життя парафії та цілої Церкви;
 5. допомагати пароху докладно реалізовувати в житті парафії всі розпорядження, видані єпархіальним єпископом чи іншою компетентною церковною владою;
 6. організовувати та залучати ширші кола парафіян різних вікових категорій до участі в богослужіннях, місійному і катехитичному служінні та до реалізації соціально-харитативних ініціатив;
 7. допомагати пароху в організації та проведенню різних релігійних заходів;
 8. координувати співпрацю між спільнотами, що діють у парафії;
 9. допомагати парафіяльним священнослужителям та катехитам у праці з дітьми і молоддю;
 10. сприяти розвиткові та поглибленню молитовного й релігійного життя в парафії;
 11. разом з парафіяльною економічною радою дбати про відповідне матеріально-економічне забезпечення потреб пасторальної та соціально-харитативнї діяльності;
 12. організовувати опіку над хворими та старшими членами парафії, передовсім які особливо потребують допомоги;
 13. допомагати священнослужителям парафії дбати про належний стан парафіяльного храму та всього того, що вимагається до звершення богослужіннь, інших церковних споруд, парафіяльних будинків і прилеглої до них території;
 14. формувати в середовищі членів парафіяльної спільноти свідомість церковної та громадської відповідальності;
 15. бути протагоністами доброї суспільної думки про Церкву, парафію та духовенство;
 16. за дорученням пароха виконувати інші завдання та служіння.
Діяльність

Арт. 21. Засідання пасторальної ради повинні відбуватися:

 1. принаймні три рази на рік;
 2. додатково, коли парох буде вважати це за необхідне;
 3. під час візитації парафії чи за іншої потреби, за особливим рішенням місцевого ієрарха.

Арт. 22. Скликання засідання пасторальної ради, визначення порядку денного та головування на засіданнях належить до компетенції пароха.

Арт. 23. Члени пасторальної ради мають право кожного разу вносити свої пропозиції до порядку денного, заздалегідь повідомляючи про них пароха.

Арт. 24. У випадку довготривалої законної відсутності пароха, на засіданнях парафіяльної ради головує адміністратор парафії.

Арт. 25.

 1. Усі голосування, що відбуваються під час засідань, слугують волевиявленням пасторальної ради. Рішення вважається прийнятим, коли воно ухвалене абсолютною більшістю (2/3) присутніх. Якщо ж кількість голосів була рівна, тоді голова своїм голосом повинен переважити;
 2. Кожне рішення пасторальної ради, наскільки б воно не було пасторально необхідним, має лише дорадчий характер. Остаточне рішення про його впровадження належить пароху та компетентній церковній владі загалом.

Арт. 26. Рішення пасторальної ради оформляється в протоколі, який підписує голова, секретар та всі присутні на засіданні члени.

Арт. 27. Усі протоколи засідань пасторальної ради повинні зберігатися в архіві парафії.

Арт. 28. Для допомоги у вирішенні певних питань парох може запросити на засідання пасторальної ради компетентних осіб.

Арт. 29. Розгляд фінансових і майнових справ парафії є компетенцією парафіяльної економічної ради, завдання якої окреслені окремим Статутом. У разі необхідності пасторальна рада своїми порадами може допомагати парафіяльній економічній раді у виконанні її завдань.

Арт. 30. Важливіші рішення пасторальної ради потрібно довести до відома всіх парафіян шляхом усного оголошення, або опублікування в «Парафіяльному віснику», якщо такий є, або розміщення тексту на парафіяльній дошці оголошень.

Арт. 31. Усі члени парафії мають право цікавитися діяльністю пасторальної ради та висловлювати свої пропозиції чи зауваження стосовно її діяльності або рішень.

Втрата та позбавлення членства і припинення діяльності

Арт. 32. Втрата членства у парафіяльній пасторальній раді настає в разі смерті, зречення, закінчення терміну обрання або переїзду члена ради на постійне місце проживання поза канонічну територію парафії.

Арт. 33. Підставами для позбавлення членства в пасторальній раді є:

 1. неоправдана відсутність на зібраннях пасторальної ради два рази підряд;
 2. дії, які спричинюють згіршення або завдають великої шкоди парафії та добру Церкви, аморальна поведінка, відступництво від віри або єдності з Католицькою Церквою, підбурювання до бунту або непослух законній церковній владі;

Про позбавлення членства через неоправдану відсутність вирішують усі члени пасторальної ради таємним голосуванням. Для правосильності виключення вимагається абсолютна більшість (2/3) голосів. В інших випадках парох зобов’язаний прийняти рішення сам, та повідомити про нього пасторальну раду.

Арт. 34.

 1. Парох парафії має право розпустити пасторальну раду, якщо вона не виконує своїх завдань, перевищує свої повноваження або її діяльність заподіює шкоду парафіяльній спільноті. Про своє рішення повинен якнайшвидше повідомити єпархіального єпископа;
 2. Втрата парохом уряду не є підставою для припинення існування пасторальної ради парафії.

Арт. 35. У разі виникнення поважних труднощів у порозумінні між парохом та пасторальною радою, обидві сторони мають право звертатися про допомогу у їх вирішенні до відповідних структур єпархії.

Прикінцеві положення

Арт. 36. Єпархіальний єпископ має право вносити зміни та доповнення до цього Статуту.

Арт. 37. Цей Статут з впровадженими змінами та доповненнями, затверджений єпархіальним єпископом, набирає чинності, відповідно до норм права.

Обіцянка члена парафіяльної пасторальної ради

Я, (Ім’я та Прізвище особи), приймаючи обов’язки члена парафіяльної пасторальної ради, в ім’я Пресвятої Трійці обіцяю сумлінно виконувати покладені на мене обов’язки у межах та відповідно до способу, визначеного Кодексом канонів Східних Церков, Канонами партикулярного права Української Греко-Католицької Церкви та відповідними Статутами.

Тож допоможи мені, Боже, у Тройці Святій єдиний, молитвами Пресвятої Богородиці і всіх святих!

1. Місце складання обіцянки (місцевість, храм/парафія)

День святого

Дата

2. Підпис особи, яка склала обіцянку

(Ім’я та прізвище)

3. Підпис пароха

(Ім’я та прізвище)

« Згорнути

Економічна рада

ЧЛЕНИ ПАРАФІЯЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ РАДИ
 1. Андрій Іващишин
 2. Віталій Бадюк (касир)
 3. Володимир Залізний
 4. Володимир Гутник (адміністратор даного сайту)
 5. Тарас Гаврилечко
 6. Йосиф Байцар
 7. Віктор Божик
 8. Михайло Горінецький
 9. Богдан Клапінський
 10. Богдан Ходинчак
 11. Петро Драбовський
 12. Андрій Єзерський
 13. Орест Цвик
 14. Артур Барна
 15. Андрій Шкурпіта
 16. Йосип Пласконь
 17. Степан Тупісь

СТАТУТ ПАРАФІЯЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ РАДИ
Вступ

Церква Христова є спільнотою вірних, які, користаючи зі спасительних заслуг нашого Господа Ісуса Христа, прямують до Царства Божого. Цим шляхом до спасіння та змаганням ради осягнення вічності в небі є земне життя людини. Саме живучи на землі та приймаючи за правду те, що Бог об’явив, а Церква подає до вірування, людина наближається до щасливого майбутнього, що Господь підготував тим, які Його люблять.

Допоки людина живе на землі, користаючи зі всіх дібр, даних їй Богом, її життя має подвійну мету: дбати про спасіння душі, беручи активну участь у житті Церкви, передовсім прийняттям святих Таїнств, та освячуючись ділами з віри. Та в той же час вона повинна дбати про отриманий «талант», щоб через розумне та відповідальне вживання дарів і можливостей створеного світу, заслужити по смерті почути слова: “Слуго вірний, увійди в радість Пана свого”.

Людина є суспільною істотою, і її земне життя проходить як у родинній спільноті, так в просторі громадянського суспільства, де вона бере участь у процесах, які більшою чи меншою мірою стосуються всіх людей на планеті. Одночасно через Таїнство Хрещення людина починає належати ще й до іншої спільноти, Христової Церкви, яка поєднує в собі два виміри – духовний і матеріальний. Церкві належить природне право набувати, володіти, управляти і відчужувати те дочасне майно, яке необхідне для осягнення її власних цілей, особливо для богопочитання, діл апостоляту, любові і належного утримання служителів.

Приналежність людини до спільноти Церкви конкретизується у належності до конкретної парафії – церковної структури в межах визначеної території, на якій вірні, що там проживають, творять «приналежність» до цієї церковної одиниці. Заснування, життя й діяльність парафіяльної спільноти передбачає також матеріальні видатки. Їх покриття є не тільки канонічним обов’язком кожного члена парафії, але і виразом свідомості парафіянами своєї відповідальності за розвиток літургійно-богослужбового життя спільноти, її євангелізаційної та харитативної діяльності згідно волі Христа Спасителя.

Відповідальним за збереження та доцільне вживання всіх матеріальних дібр парафії, пошук і адміністрування необхідних ресурсів, є парох парафії. Для допомоги йому законодавство Церкви приписує утворити у парафії економічну раду. Парафіяльна економічна рада є колективним органом, покликаним згідно Статуту кваліфіковано допомагати пароху у забезпеченні парафії належними матеріальними ресурсами та в їх адмініструванні.

Усі члени ради, прийнявши призначення, свідомо і добровільно беруть на себе обов’язок діяти виключно під керівництвом пароха. На економічну раду покладається обов’язок дбати про достойний стан храму та всього, що належить до літургійного парафіяльного життям, про доброчинну діяльність парафії та належне утримання парафіяльних священиків. Для того, щоб уся парафіяльна спільнота могла належно здійснювати своє послання «звіщати Царство Боже», потрібно забезпечити першочергові пасторальні ініціативи з катехизації та християнського виховання дітей і молоді, релігійно-просвітницьку та євангелізаційну діяльність. Завданням економічної ради є спомагати місійні зусилля Церкви та її соціально-харитативну чинність, пам’ятаючи на слова Христа на страшному суді: “Істину кажу вам: усе, що ви зробили одному з моїх братів найменших, ви мені зробили”.

» Більше...

Вступні положення

Арт. 1. Відповідно до приписів канону 295 ККСЦ, та канону 41 КПП у парафії «_________________________________________» створюється парафіяльна економічна рада (далі – економічна рада).

Арт. 2. Економічна рада є колективним дорадчо-консультативним органом у парафії і не є юридичною особою.

Арт. 3. Тільки парох правосильно керує всією діяльністю парафії, та виступає від її імені в усіх економічних, майнових та господарських справах.

Арт. 4. Економічна рада покликана допомагати парохові в управлінні усім дочасним майном парафії і жодним чином не може його заміняти.

Арт. 5. Економічна рада діє в межах норм, визначених Кодексом канонів Східних Церков, Канонами партикулярного права УГКЦ, Парафіяльним правильником Стрийської єпархії УГКЦ, декретами і вказівками єпархіального єпископа Стрийської єпархії УГКЦ та цим Статутом.

Структура і склад економічної ради

Арт. 6. До складу економічної ради можуть бути призначені повнолітні особи, які є вірними УГКЦ, мають відповідні знання та досвід, ведуть моральний і чесний спосіб життя, беруть активну участь у житті парафії, вирізняються даром мудрості, розважливості, умінням співпрацювати з іншими людьми та готовністю присвятити свій час і таланти для добра парафії. Такі особи повинні мати тимчасове або постійне місце проживання на території парафії відповідно до приписів канону 912 ККСЦ.

Арт. 7.

 1. Членів економічної ради призначає парох, порадившись із парафіяльною пасторальною радою;
 2. Члени економічної ради призначаються терміном на 3 роки, з можливістю продовження, однак передбачається принаймні часткова зміна складу ради;
 3. Членами економічної ради не можуть бути однокровні або свояки пароха аж до четвертого ступеня включно.

Арт. 8. Економічна рада складається як правило з 4 – 6 членів, проте їх кількість може змінюватися залежно від величини парафії та її господарської діяльності.

Арт. 9.

 1. Парох є головою економічної ради та очолює її роботу;
 2. Пароху належить відповідально ставитися до порад, пропозицій і ініціатив членів економічної ради та допомоги, наданої ними у його адміністративному служінні.

Арт. 10.

 1. Члени економічної ради повинні прилюдно прийняти обіцянку сумлінно виконувати свої обов’язки. Текст обіцянки, підписаний всіма призначеними членами, зберігається в архіві парафії;
 2. Економічна рада законно починає свою діяльність тільки після письмового затвердження її складу парохом, про що ним видається окремий документ.

Арт. 11. Скарбник (бухгалтер) силою свого уряду є членом економічної ради.

Арт. 12.

 1. Якщо необхідно, для кращої організації своєї роботи економічна рада може обрати свого секретаря з-поміж членів цієї ради;
 2. Члени економічної ради виконують свої обов’язки на добровільних засадах, а тому винагорода за їх служіння не передбачається.

Арт. 13. Парох письмово повідомляє єпархіального єпископа про створення економічної ради парафії та подає список її членів.

Компетенція

Арт. 14. У питаннях продажу й купівлі парафіяльного майна, надання його в оренду, витрат на суму, що перевищує третину середньомісячного доходу парафії, та щодо інших значних видатків, парох зобов’язаний заслухати думку економічної ради.

Арт. 15. Продаж або купівля парафіяльного майна та інші значні витрати, що перевищують максимальну суму, установлену єпархіальним єпископом, здійснюються лише за згодою єпархіального єпископа.

Арт. 16. Завдання економічної ради:

 1. допомагати парохові в управлінні рухомим і нерухомим майном парафії;
 2. займатися пошуком додаткових коштів на потреби парафії, крім звичайних пожертв вірних;
 3. пропонувати пароху на погодження розміри мінімальних місячних добровільних пожертв вірних, призначених для парафії;
 4. дбати та допомагати в належному збиранні інших внесків і пожертв, визначених компетентною церковно владою та державним законодавством.

Арт. 17. Подати щорічний звіт по виконанні бюджету в кінці поточого року; складати прогноз плану доходів і витрат парафії на наступний рік та підготовляти бюджет парафії.

Арт. 18. У кінці календарного року готувати разом з парохом звіт про свою діяльність, та разом зі скарбником (бухгалтером) звітувати перед парафіяльною громадою про фінансово-господарську діяльність за вказаний період.

Арт. 19. Копію річного звіту про фінансово-господарський стан парафії парох зобов’язаний надіслати до економічного відділу єпархіальної курії.

Діяльність

Арт. 20.

 1. Економічна рада повинна засідати принаймні чотири рази на рік.
 2. При вирішенні питань, які є в компетенції економічної ради, право голосу мають лише члени ради.

Арт. 21. Засідання економічної ради, зокрема й позачергові, скликає парох із власної ініціативи або за ініціативою принаймні третини її членів.

Арт. 22. Порядок денний засідань економічної ради пропонує парох або її члени, заздалегідь повідомивши пароху зміст пропозицій.

Арт. 23. В окремих випадках і на вимогу пароха члени економічної ради зобов’язані дотримуватися таємниці щодо обговорюваних питань.

Арт. 24.

 1. Секретар, або за його відсутності один із членів економічної ради, веде протокол засідання, який зберігається в архіві парафії. У ньому слід записувати, хто присутній, які питання розглядали, де і коли збиралися, які рішення прийняли.
 2. Наприкінці засідання кожен з присутніх повинен підписати протокол, зазначивши, якщо вважає за потрібне, свою особисту думку щодо конкретних питань.

Арт. 25. На засідання економічної ради парох може запросити інших осіб для надання консультативної та фахової допомоги, зокрема у випадку важливих економічних чи майнових рішень.

Арт. 26. Інформацію, яка обговорювалася на засіданнях економічної ради, за рішенням пароха можна доводити до відома всіх парафіян шляхом усного оголошення, або опублікування в «Парафіяльному віснику», якщо такий є, або розміщуючи текст на парафіяльній дошці оголошень зі збереженням припису Арт. 23.

Арт. 27. Усі члени парафії мають право цікавитися діяльністю економічної ради і висловлювати свої пропозиції та зауваження стосовно питань, які слід розглянути, або стосовно діяльності чи рішень самої економічної ради.

Арт. 28. У випадку виявлення конкретних фактів зловживань у фінансово-господарській діяльності парафії, члени економічної ради зобов’язані звернутися з відповідною заявою до єпархіального економа.

Втрата та позбавлення членства і припинення діяльності

Арт. 29.

 1. Втрата членства в економічній раді настає в разі смерті, зречення, закінчення терміну призначення або у зв’язку з переїздом члена ради на постійне місце проживання поза канонічну територію парафії;
 2. Підставами для позбавлення членства в економічній раді є:
  • неоправдана відсутність на зібраннях економічної ради два рази підряд;
  • дії, які спричинюють згіршення або завдають великої шкоди парафії та добру Церкви, аморальна поведінка, відступництво від віри або єдності з Католицькою Церквою, підбурювання до бунту або непослух законній церковній владі;
 3. Рішення про втрату або позбавлення членства в парафіяльні економічні раді, приймає парох, перед тим повідомивши про це парафіяльну пасторальну раду та вислухавши її думку.

Арт. 30. Парох, порадившись із парафіяльною пасторальною радою, може розпустити економічну раду, якщо:

 1. рада не виконує своїх завдань (напр., не збирається декілька разів підряд, попри повідомлення пароха про зібрання, не вирішує декотрих питань або ігнорує їх розгляд тощо);
 2. перевищує свої повноваження;
 3. її діяльність заподіює шкоду фінансовому чи майновому стану парафії.

Арт. 31. Економічна рада перестає існувати з моменту втрати парохом свого уряду.

Прикінцеві положення

Арт. 32. Єпархіальний єпископ має право вносити зміни та доповнення до цього Статуту.

Арт. 33. Цей Статут з впровадженими змінами та доповненнями, затверджений єпархіальним єпископом, набирає чинності, відповідно до норм права.

Обіцянка члена парафіяльної економічної ради

Я, (Ім’я та Прізвище особи), приймаючи обов’язки члена парафіяльної економічної ради, в ім’я Пресвятої Тройці, обіцяю сумлінно виконувати покладені на мене обов’язки в межах та відповідно до способу, визначеного Кодексом канонів Східних Церков, Канонами партикулярного права Української Греко-Католицької Церкви та відповідними Статутами. Так допоможи мені, Боже, в Тройці Святій єдиний, молитвами Пресвятої Богородиці і всіх святих!

1. Місце складання обіцянки (місцевість, храм/парафія)

День святого

Дата

2. Підпис особи, яка склала обіцянку

(Ім’я та прізвище)

3. Підпис пароха

(Ім’я та прізвище)

4. Підпис одного з членів парафіяльної пасторальної ради

(Ім’я та прізвище)

« Згорнути

далі до:  Провід